Blogg

 • TANDVÅRDSSTÖD

  Tandvårdsstöd
  Vuxna får till stor del bekosta sin tandvård själva. En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har dock rätt till ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård. Stödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.img_0337(1).jpg

  Vem har rätt till stöd?

  Du har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget om du:

  omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och antingen bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.
  Vill du veta om du har rätt till uppsökande verksamhet eller nödvändig tandvård, kontakta personalen på ditt särskilda boende eller hemtjänsten. Du kan även kontakta bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

  Har du inte kontakt med kommunen kan du vända dig till Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information. I dessa fall kan Tandvårdsenheten utfärda ett tandvårdsintyg, men du måste ha ett intyg som bevisar ditt omvårdnadsbehov. Intyget kan skrivas av den person som bäst kan bedöma ditt behov. Det kan vara din läkare, distriktssköterska, kurator eller liknande.

  Kontakta din läkare eller tandläkare när det gäller tandvård som led i sjukdomsbehandling.

  Om du får en remiss till tandvården från din läkare kan du även få ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård som är en del i behandlingen av vissa sjukdomar.

  Tandvårdsstödet omfattar

  Uppsökande verksamhet
  Landstingets uppsökande verksamhet innebär att du får personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun och ger dig råd om daglig munvård.

  Din omvårdspersonal är med under besöket och får ta del av de råd som ges. De får även utbildning i munvård.

  Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna ett besök per år.

  Nödvändig tandvård
  Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel tandproteser.

  För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Giltighetstiden för tandvårdsstödsintyg utfärdade efter 1 januari 2009 är i regel 10 år. Undantag finns dock med giltighetstid ner till ett år.

  Ibland krävs även tillstånd från landstinget, exempelvis om kostnaden för en behandling är mycket hög.

  Tandvård som led i sjukdomsbehandling
  Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar.

  För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården.

  I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.

  Avgifter

  Den uppsökande verksamheten är helt kostnadsfri. För nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling gäller landstingets patientavgifter för tandvård.

  Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. När du uppnått maxbeloppet för högkostnadsskyddet får du ett frikort och behöver inte betala för den tandvård som omfattas av tandvårdsstödet.

  Avgifter med tandvårdsstöd
  Tandvårdsavgifterna blir lägre med ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. I prislistan nedan ser du vad du betalar om du får ekonomiskt stöd för så kallad nödvändig tandvård eller tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.

  De priser som gäller för tandvårdsbesök är:

  Besök hos tandhygienist

  100 kr

  Besök hos allmäntandläkare

  200 kr

  Besök hos specialisttandläkare

  350 kr

  0 kommentarer     Publicerad 2013-03-15    
 • TANDVÅRDSSTÖD

  Tandvårdsstöd
  Vuxna får till stor del bekosta sin tandvård själva. En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har dock rätt till ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård. Stödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.img_0337(1).jpg

  Vem har rätt till stöd?

  Du har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget om du:

  omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och antingen bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.
  Vill du veta om du har rätt till uppsökande verksamhet eller nödvändig tandvård, kontakta personalen på ditt särskilda boende eller hemtjänsten. Du kan även kontakta bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

  Har du inte kontakt med kommunen kan du vända dig till Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information. I dessa fall kan Tandvårdsenheten utfärda ett tandvårdsintyg, men du måste ha ett intyg som bevisar ditt omvårdnadsbehov. Intyget kan skrivas av den person som bäst kan bedöma ditt behov. Det kan vara din läkare, distriktssköterska, kurator eller liknande.

  Kontakta din läkare eller tandläkare när det gäller tandvård som led i sjukdomsbehandling.

  Om du får en remiss till tandvården från din läkare kan du även få ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård som är en del i behandlingen av vissa sjukdomar.

  Tandvårdsstödet omfattar

  Uppsökande verksamhet
  Landstingets uppsökande verksamhet innebär att du får personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun och ger dig råd om daglig munvård.

  Din omvårdspersonal är med under besöket och får ta del av de råd som ges. De får även utbildning i munvård.

  Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna ett besök per år.

  Nödvändig tandvård
  Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel tandproteser.

  För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Giltighetstiden för tandvårdsstödsintyg utfärdade efter 1 januari 2009 är i regel 10 år. Undantag finns dock med giltighetstid ner till ett år.

  Ibland krävs även tillstånd från landstinget, exempelvis om kostnaden för en behandling är mycket hög.

  Tandvård som led i sjukdomsbehandling
  Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar.

  För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården.

  I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.

  Avgifter

  Den uppsökande verksamheten är helt kostnadsfri. För nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling gäller landstingets patientavgifter för tandvård.

  Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. När du uppnått maxbeloppet för högkostnadsskyddet får du ett frikort och behöver inte betala för den tandvård som omfattas av tandvårdsstödet.

  Avgifter med tandvårdsstöd
  Tandvårdsavgifterna blir lägre med ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. I prislistan nedan ser du vad du betalar om du får ekonomiskt stöd för så kallad nödvändig tandvård eller tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.

  De priser som gäller för tandvårdsbesök är:

  Besök hos tandhygienist

  100 kr

  Besök hos allmäntandläkare

  200 kr

  Besök hos specialisttandläkare

  350 kr

  0 kommentarer     Publicerad 2013-03-15    
 • TANDVÅRDSSTÖD

  Tandvårdsstöd
  Vuxna får till stor del bekosta sin tandvård själva. En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har dock rätt till ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård. Stödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.

  Vem har rätt till stöd?

  Du har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget om du:

  omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och antingen bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.
  Vill du veta om du har rätt till uppsökande verksamhet eller nödvändig tandvård, kontakta personalen på ditt särskilda boende eller hemtjänsten. Du kan även kontakta bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

  Har du inte kontakt med kommunen kan du vända dig till Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information. I dessa fall kan Tandvårdsenheten utfärda ett tandvårdsintyg, men du måste ha ett intyg som bevisar ditt omvårdnadsbehov. Intyget kan skrivas av den person som bäst kan bedöma ditt behov. Det kan vara din läkare, distriktssköterska, kurator eller liknande.

  Kontakta din läkare eller tandläkare när det gäller tandvård som led i sjukdomsbehandling.

  Om du får en remiss till tandvården från din läkare kan du även få ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård som är en del i behandlingen av vissa sjukdomar.

  Tandvårdsstödet omfattar

  Uppsökande verksamhet
  Landstingets uppsökande verksamhet innebär att du får personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun och ger dig råd om daglig munvård.

  Din omvårdspersonal är med under besöket och får ta del av de råd som ges. De får även utbildning i munvård.

  Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna ett besök per år.

  Nödvändig tandvård
  Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel tandproteser.

  För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Giltighetstiden för tandvårdsstödsintyg utfärdade efter 1 januari 2009 är i regel 10 år. Undantag finns dock med giltighetstid ner till ett år.

  Ibland krävs även tillstånd från landstinget, exempelvis om kostnaden för en behandling är mycket hög.

  Tandvård som led i sjukdomsbehandling
  Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar.

  För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården.

  I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.

  Avgifter

  Den uppsökande verksamheten är helt kostnadsfri. För nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling gäller landstingets patientavgifter för tandvård.

  Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. När du uppnått maxbeloppet för högkostnadsskyddet får du ett frikort och behöver inte betala för den tandvård som omfattas av tandvårdsstödet.

  Avgifter med tandvårdsstöd
  Tandvårdsavgifterna blir lägre med ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. I prislistan nedan ser du vad du betalar om du får ekonomiskt stöd för så kallad nödvändig tandvård eller tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.

  De priser som gäller för tandvårdsbesök är:

  Besök hos tandhygienist

  100 kr

  Besök hos allmäntandläkare

  200 kr

  Besök hos specialisttandläkare

  350 kr

   

  0 kommentarer     Publicerad 2013-03-15    
 • Nya tandvårdsförsäkringen

  Trots att den funnits sedan juli 2008 är det inte alla som känner till hur den fungerar. Det finns två typer av ersättning ATB är ett allmänt tandvårdsbidrag som utfaller första juli varje år på 150 -300 kr beroende på ålder. De äldre över 75 år och de yngre under 30 år får det högsta beloppet. Man kan spara högst 2 st ATB.  Sedan finns det den andra delen av försäkringen som innebär en trappstege i 3 steg av ersättningsnivåer. Man kan som mest erhålla 85% rabatt och detta gäller under en behandlingsperiod som är ett år. Efter 1 januari 2013 så kommer försäkringen att infatta behandlingar som tidigare inte varit möjliga.  Man kommer att få göra bryggor om tand 6 saknas.  Patienter med sjukdomar som ökar risk för tandsjukdomar kommer också att få mer ersättning ffa på förebyggande  vård.
  0 kommentarer     Publicerad 2012-10-14    
 • Vi är bra på barntandvård

  Är Du eller Ditt barn inte nöjd med att bli kallad varannat år eller att man inte lagar mjölktänder. Prova oss och våra duktiga tandhygienister Jeerapan och Alicja. Behöver man tandställning ordnar jag remiss eller berättar varför inte man får det!sommar 2007 264(1).jpg
  0 kommentarer     Publicerad 2012-08-27    

Senaste inläggen